Kriminologia on kriminologisen tutkimuksen ja keskustelun foorumi. Kriminologia toivottaa tervetulleeksi laajasti rikollisuuteen ja siihen kohdistuviin reaktioihin kohdistuvaa tutkimusta ja hahmottaa kriminologian sekä itsenäisenä tieteenalana että tieteidenvälisenä traditiona. Teemat kattavat koko kriminologian kentän rikollisuudesta epävirallisiin reaktioihin ja kriminaalipolitiikkaan sekä rikosseuraamuksiin. Myös kriminologian sekä rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan historia kuuluvat lehden alaan.

Ilmoitukset

Kirjoituskutsu lehden 3. numeroon

2022-03-16

Kriminologia-lehti kutsuu kirjoittajia teemanumeroon, joka käsittelee rikollisuuden ja kontrollin tutkimusta historiallisessa kontekstissa. Kirjoituksissa voidaan yhtä lailla tarkastella suomalaisen kriminologian historiaa kuin historiallista kriminologiaakin. Tarkoituksena on edistää kriminologien ja historioitsijoiden vuoropuhelua sekä kasvattaa kriminologien kiinnostusta historiallisiin aiheisiin.

Lue lisää nimikkeestä Kirjoituskutsu lehden 3. numeroon