Toimituskunta

Lehden toimitus

Markus Kaakinen, Helsingin yliopisto (päätoimittaja)
Anna Raeste, Helsingin yliopisto (toimitussihteeri)

Noora Ellonen, Tampereen yliopisto
Olli Kaarakka, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Aki Koivula, Turun yliopisto
Karoliina Suonpää, Helsingin yliopisto
Mika Sutela, Itä-Suomen yliopisto
Miisa Törölä, Itä-Suomen yliopisto
Miikka Vuorela, Helsingin yliopisto

 

Toimitusneuvosto

Puheenjohtaja:
Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto

Jäsenet:
Mikko Aaltonen
Eeva Aronen
Henrik Elonheimo
Timo Harrikari
Heikki Hiilamo
Kristiina Huttunen
Riittakerttu Kaltiala
Petri Karonen
Aarne Kinnunen
Julia Korkman
Päivi Korpisaari
Taina Laajasalo
Antti Latvala
Tomi Lintonen
Nina Lindberg
Henrik Linderborg
Leena Malkki
Sakari Melander
Atte Oksanen
Natalia Ollus
Petteri Pietikäinen
Minna Piispa
Mika Rautanen
Pekka Räsänen
Jukka Savolainen