Perhesurmien taustatekijät ja ennaltaehkäisy uhrien läheisten näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Marianne Ellilä Tampereen yliopisto
  • Eija Paavilainen Tampereen yliopisto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Anna Liisa Aho Tampereen yliopisto

Avainsanat:

perhesurma, lapsensurma, lapsensurma-itsemurha, läheiset

Abstrakti

Perhesurmat aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä perheen lähipiirissä sekä koko yhteiskunnassa. On tärkeää, että perhesurmia voidaan ennaltaehkäistä taustatekijöitä tunnistamalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata perhesurman uhrien läheisten kokemuksia perhesurmien taustatekijöistä ja ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on tuotetun tiedon avulla tunnistaa riskiä perhesurmaan ja auttaa kehittämään perhesurmaa ehkäiseviä tukimuotoja perheille. Tutkimuksessa kerättiin tietoa sähköisellä kyselyllä perhesurman uhrien 17 läheiseltä, joista 11 osallistui myös teemahaastatteluun. Aineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysilla. Läheiset kuvailivat perhesurmien taustalle perheeseen ja parisuhteeseen, perhesurmaajan henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen sekä lapsuuteen ja ammattilaisiin liittyviä tekijöitä. Läheiset kokivat, että perhesurmia voidaan ennaltaehkäistä avunsaamiseen, ammattilaisiin ja yhteiskuntaan liittyvillä tekijöillä. Läheisten kokemukset tuovat esiin ja vahvistavat tietoa niistä taustatekijöistä, joita tunnistamalla ja huomioimalla voidaan edistää perhesurmien ennaltaehkäisyä. Läheiset toivat esille myös konkreettisia keinoja, jotka heidän kokemuksensa mukaan olisivat hyödyksi ennaltaehkäisyssä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-16 — Päivitetty 2023-11-09

Versiot

Viittaaminen

Ellilä, M., Paavilainen, E., & Aho, A. L. (2023). Perhesurmien taustatekijät ja ennaltaehkäisy uhrien läheisten näkökulmasta. Kriminologia, 3(2), 46–72. https://doi.org/10.54332/krim.124764 (Original work published 16. kesäkuuta 2023)