Nuoret kostajina: Kosto-orientaation yhteys nuorten tekemään väkivaltarikollisuuteen

Kirjoittajat

  • Laura Mielityinen Tampereen yliopisto
  • Eeva Kalliokoski Tampereen yliopisto
  • Sari Hautamäki Tampereen yliopisto
  • Venla Hakala Tampereen yliopisto

Avainsanat:

nuorisorikollisuus, väkivaltarikollisuus, kosto-orientoituneisuus, kosto

Abstrakti

Kosto-orientaatiolla on aiemmassa tieteellisessä tutkimuksessa todettu olevan yhteys väkivaltarikollisuuteen, mutta ilmiöstä tarvitaan vielä lisätutkimusta etenkin nuorten osalta. Kosto-orientoituneisuudella tarkoitetaan henkilön yleistä valmiutta ja halukkuutta kostaa kokemansa vääryys tai haitta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kosto-orientaation yhteyttä nuorten tekemiin väkivaltarikoksiin. Lisäksi tarkastellaan, onko kosto-orientaation ja väkivaltarikosten yhteydessä eroja tyttöjen ja poikien välillä. Tutkimus perustuu Nuorisorikollisuuskysely 2016 -kyselyaineistoon, johon vastasi 6061 yhdeksäsluokkalaista nuorta eri puolilta Suomea. Analyysimenetelmänä käytetään logistista regressioanalyysia. Tutkimustulosten mukaan aiemmasta tutkimuksesta tunnetut riskitekijät kuten sukupuoli, aiemmat uhrikokemukset, riskinotto, riskirutiinit, vanhempien sosiaalinen kontrolli ja koulun ja koulumatkan turvallisuus ovat yhteydessä väkivaltarikoksiin. Kun muut väkivaltaa selittävät tekijät vakioitiin, kosto-orientaatio oli heikosti yhteydessä väkivaltarikosten tekemiseen. Moderaatioanalyysissa sukupuolten välillä ei ollut merkitsevää eroa kosto-orientaation ja väkivaltarikosten yhteydessä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-11-29

Viittaaminen

Mielityinen, L., Kalliokoski, E., Hautamäki, S., & Hakala, V. (2022). Nuoret kostajina: Kosto-orientaation yhteys nuorten tekemään väkivaltarikollisuuteen. Kriminologia, 2(1), 22–38. https://doi.org/10.54332/krim.120336