Kirjoituskutsu lehden 3. numeroon

2022-03-16

Kriminologian historiassa tutkitaan kriminologian tieteenalan historiaa. Historiallinen kriminologia puolestaan koostuu joukosta erilaisia tutkimusperinteitä, joita yhdistää tavoite kuvata ja selittää historiallisia käytäntöjä ja tapahtumakulkuja sekä ymmärtää menneisyyttä rikollisuuden, rankaisemisen tai sosiaalisen kontrollin näkökulmasta. Tutkimuskohteet voivat vaihdella muinaisen Mesopotamian vankiloista koronaviruspandemian aiheuttamiin rikollisuusmuutoksiin.

Historiallisen kriminologian tutkimusta motivoivat erilaiset pyrkimykset. Toisille historiallinen kriminologia näyttäytyy mahdollisuutena hakea oppia menneisyydestä nykypäivän haasteiden ratkaisemiseksi. Toiset puolestaan keskittyvät historiallisten menetelmien ja aineistojen hyödyntämiseen menneisyyden kriminologisten kysymysten analysoinnissa välttäen sidosta nykyhetkeen. Siten historiallinen kriminologia kietoutuu laajempaan historianfilosofiseen kontekstiin: mikä tehtävä historiantutkimuksella on nykyisyyden ymmärtämisessä ja tutkitaanko menneisyyttä nykypäivän vuoksi vai onko sillä itseisarvoa?

Teemanumeron kirjoitukset valitaan artikkeliehdotusten perusteella. Voit lähettää enintään 200 sanan laajuisen artikkeliehdotuksesi teemanumeron toimittajille 29.4.2022 mennessä ja päätöksestä ilmoitetaan 13.5.2022 mennessä. Lopulliset käsikirjoitukset tulee toimittaa Kriminologia-lehden käyttämään julkaisujärjestelmään (https://journal.fi/kriminologia) viimeistään 15.10.2022. Teemanumero ilmestyy keväällä 2023. Teemanumerossa ei noudateta lehden tavanomaista online first -käytäntöä. Lisätietoa lehdessä julkaistavista käsikirjoitustyypeistä löydät täältä: https://kriminologia.journal.fi/kirjoittajaohjeet

Kriminologia on vertaisarvioitu, kriminologisia alkuperäiskäsikirjoituksia julkaiseva kotimainen tiedejulkaisu. Se on luettavissa välittömästi ja maksutta numeron ilmestyttyä. Kirjoituksia julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi. Lehdessä julkaistut artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin TSV:n vertaisarviointikäytäntöjen mukaisesti. Lehteä julkaisee Suomen Kriminologinen yhdistys.

Lisätietoja teemanumeron toimittajilta:

FT Katariina Parhi
Tampereen yliopisto
Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö
katariina.parhi(at)tuni.fi

OTT Miikka Vuorela
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos  
miikka.vuorela(at)uef.fi