Helsingin Sanomien uutiset historiallisen kriminologisen henkirikostutkimuksen lähteenä

Kirjoittajat

  • Anilla Salomaa Helsingin yliopisto

Avainsanat:

henkirikollisuus, historiallinen kriminologia, sanomalehdet, Historical Homicide Monitor

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan sanomalehtiuutisten käyttökelpoisuutta historiallisen kriminologisen henkirikostutkimuksen aineistona. Artikkelin aineistona ovat Helsingin Sanomien suomalaisia henkirikoksia käsittelevät uutiset vuosilta 1950, 1960 ja 1970 sekä Keskusrikospoliisin (KRP) julkaisemat henkirikosten teonkuvaukset vuosilta 1960 ja 1970. Sanomalehtiaineiston hyödyllisyyttä arvioidaan vertaamalla sitä kattavuuden ja teonpiirretietojen osalta KRP:n aineistoon. Lisäksi molempien aineistojen uhrikattavuutta verrataan kuolemansyytilastoon.
Tulosten mukaan Helsingin Sanomat jää kattavuudessa vain hieman KRP:tä jälkeen kuolemansyytilastoon verrattuna. Verratessa KRP:tä ja Helsingin Sanomia keskenään kattaa Helsingin Sanomista kerätty aineisto KRP:n kuvausten uhrimäärän 94–97-prosenttisesti. Lehtiuutisista puuttui siis joitakin henkirikostapauksia, mutta toisaalta myös KRP:n kuvauksista puuttui tapauksia, joista Helsingin Sanomat oli uutisoinut. Teonpiirteistä
uutisointi oli Helsingin Sanomissa erittäin yhdenmukaista KRP:n kanssa. Lisäksi joistakin muuttujista sai lehtiuutisista jopa huomattavasti enemmän tietoa kuin KRP:n kuvauksista.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella lehtiaineisto vaikuttaa siis kattavuutensa ja teonkuvausten tarkkuuden vuoksi erittäin käyttökelpoiselta kriminologisen henkirikostutkimuksen lähteeltä.

Osasto
Lyhyet tutkimusartikkelit

Julkaistu

2023-04-27

Viittaaminen

Salomaa, A. (2023). Helsingin Sanomien uutiset historiallisen kriminologisen henkirikostutkimuksen lähteenä. Kriminologia, 3(1), 26–38. https://doi.org/10.54332/krim.122311