1.
Kuokkanen S. Harkiten, harkitsematta, hybriksen hurmassa: Tahallisuus ja mielentila väkivalta- ja henkirikostuomioiden tekijöinä klassisessa Ateenassa. kriminologia [Internet]. 27. huhtikuuta 2023 [viitattu 23. huhtikuuta 2024];3(1):39-5. Saatavissa: https://kriminologia.journal.fi/article/view/122289