1.
Kaakinen M, Näsi M. Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020. kriminologia [Internet]. 25. toukokuuta 2021 [viitattu 28. syyskuuta 2022];1(1):5-19. Saatavissa: https://kriminologia.journal.fi/article/view/109017