Aaltonen, M. ”Kriminologisen Rekisteritutkimuksen Kehityssuuntia Pohjoismaissa: (Veli Verkko –luento 14.12.2020)”. Kriminologia, vsk. 1, nro 1, toukokuuta 2021, ss. 100-1, doi:10.54332/krim.109023.