Kaakinen, M., ja M. Näsi. ”Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020”. Kriminologia, vsk. 1, nro 1, toukokuuta 2021, ss. 5-19, doi:10.54332/krim.109017.