Taponen, J. (2023) ”Poliisin vaikuttavuus - Suoritteiden laskennasta vaikuttavuuden tutkimukseen”, Kriminologia, 3(2), ss. 148–153. doi: 10.54332/krim.138659.