Kaakinen, M. ja Näsi, M. (2021) ”Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020”, Kriminologia, 1(1), ss. 5–19. doi: 10.54332/krim.109017.