Kaakinen, Markus, ja Matti Näsi. 2021. ”Nuorisorikollisuuden Esiintyvyys Ja tekomäärät Suomessa 1995-2020”. Kriminologia 1 (1):5-19. https://doi.org/10.54332/krim.109017.