Taponen, J. (2023). Poliisin vaikuttavuus - Suoritteiden laskennasta vaikuttavuuden tutkimukseen. Kriminologia, 3(2), 148–153. https://doi.org/10.54332/krim.138659