Aaltonen, M. (2021). Kriminologisen rekisteritutkimuksen kehityssuuntia Pohjoismaissa: (Veli Verkko –luento 14.12.2020). Kriminologia, 1(1), 100–110. https://doi.org/10.54332/krim.109023