Tyni, S., & Aaltonen, M. (2021). Vankeusaikaisten kuntoutusohjelmien vaikutusarvioinnit ja arvioitavuus. Kriminologia, 1(1), 39–59. https://doi.org/10.54332/krim.109019