(1)
Taponen, J. Poliisin vaikuttavuus - Suoritteiden laskennasta vaikuttavuuden tutkimukseen. kriminologia 2023, 3, 148-153.