(1)
Kuokkanen, S. Harkiten, harkitsematta, hybriksen hurmassa: Tahallisuus ja mielentila väkivalta- ja henkirikostuomioiden tekijöinä klassisessa Ateenassa. kriminologia 2023, 3, 39-59.