(1)
Taponen, J.; Aaltonen, M. Poliisin järjestyksenvalvonnan Yhteys väkivallan Esiintyvyyteen Alueiltaan Rajatuissa Kohteissa. kriminologia 2022, 2, 1-21.