(1)
Aaltonen, M. Kriminologisen Rekisteritutkimuksen Kehityssuuntia Pohjoismaissa: (Veli Verkko –luento 14.12.2020). kriminologia 2021, 1, 100-110.