(1)
Kaakinen, M.; Näsi, M. Nuorisorikollisuuden esiintyvyys ja tekomäärät Suomessa 1995-2020. kriminologia 2021, 1, 5-19.